Hostel

Luxury accommodation

ที่พักของทัวร์เรามีให้เลือกหลายระดับ และมีที่พักให้นักท่องเที่ยวของชัวร์เราอย่างแน่นอนเพราะทางเรามีการทำงานร่วมกับ ที่พัก โรงแรมทุกแห่งที่เราได้จองไว้